Regulamin

Dyrekcja CAMPINGU KLIF ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości.

1.

W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt w domku z góry przy meldunku w recepcji.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu .

Domki  wynajmowane są na doby hotelowe, rozpoczęcie doby w domkach od godz 16,00 a koczy się o godz 11,00 dnia następnego.

Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł oddawana przy sprawdzeniu stanu domku.

Zakaz smażenia ryb.

Camping uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli Camping dysponuje wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.

Do każdego Domku i Pokoju przydzielone jest jedno miejsce parkingowe strzeżone płatne według cennika.

Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku ,pokoju lub na terenie CAMPINGU w godzinach 7.00 – 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

2.

Na Campingu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 23.00 do godziny 6.00.

Gość domku lub pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.

Zachowanie gości i osób korzystających z usług Campingu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel Campingu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3.

Opłata za zagubiony komplet kluczy do domku wynosi 100zł

Camping przyjmuje zwierzęta .

Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru..

W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz campingu. Obowiązuje segregacja odpadów.

4.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości np; rowery, skutery, przyczepki, itp.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W DOMKACH I POKOJACH !!

Przy zameldowaniu w domkach letniskowych pobierana jest kaucja w wysokości 500zł , zwrotna po sprawdzeniu domku w dniu wymeldowania.

Przewiń do góry